Korpsledelse

Korpsledelsen i 2017 består av:

Korpsleder: Fredrik Mathisen korpsleder@sotrarkh.no
Operativ leder: Helene Vinje operativ@sotrarkh.no
Administrativ leder: Øyvind Monsløp administrativ@sotrarkh.no
Styremedlem: Erlend Tveito
Styremedlem: Sindre Aadland
Varamedlem: Trine Lise Ellertsen