Tjenester

Sotra Røde Kors Hjelpekorps er en del av redningstjenesten på Sotra. Ved siden av å delta i den ordinære redningstjenesten med lete- og redningsaksjoner, tilbyr vi også en rekke tjenester til firma, organisasjoner og privatpersoner.

Tjenester vi tilbyr er blant annet:

  • Sanitetsvakter
  • Førstehjelpskurs
  • Beredskapsøvelser
  • Markørtjenester

Noen tjenester du ønsker fra oss, men ikke finner i listen over? Ta kontakt med oss så ser vi hva vi kan gjøre for dere!