Sanitesvakter

Vi hjelper Dere gjerne med førstehjelpsberedskapen på Deres arrangement

Vi kan tilby personell med god kunnskap i livreddende førstehjelp og redningsteknisk utdannelse. Alle våre mannskap har minimum 40 timer grunnleggende førstehjelpskurs, og god opplæring i bruk av vårt utstyr.

Vi stiller selv med alt nødvendig utstyr, og disponerer blant annet:

  • Hjertestartere
  • Oksygen
  • Bårer
  • Sanitetsmateriell

Et sanitetslag består av 2 førstehjelpere og gjerne en aspirant. For å være medlem av et sanitetslag, må en ha gjennomført og bestått Hjelpekorpset sin grunnopplæring, og være kvalifisert til å utføre førstehjelp.

Veiledende priser pr. 01.01.2016 er:

  • Grunntakst inntill 4 timer: 2000,-
  • Timepris utover 4 timer: 500,-
  • Transport: kr 5 pr. km
  • I tillegg faktureres det for benyttet materiell

NB: Ved sen bestilling (1 uke eller kortere før vakten) dobles prisen.

Ta kontakt med oss for spørsmål eller bestilling. Vi hjelper dere gjerne!