Våre aktiviteter

Våre aktiviteter

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Røde Kors Hjelpekorps blir kalt ut av politiet når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Vi bistår også som samitetsvakter ved forskjellige arangemneter. 


Ønsker du å bli med i hjelpekorpset bør du:

  • Ha normalt god fysikk noe som er viktig i søk- og redningsoperasjoner. 
  • Friluftsliv- og førstehjelpsinteresser.
  • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.
  • Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 17 år. For å bli godkjent hjelpekorpser for å delta søk og redningsoppdrag må du være fylt 18 år.


Kurs og opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker å starte RØFF

RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år.

Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud.


Vei inn i hjelpekorpset

Hva som skjer i  RØFF-gruppen er mye opp til deltakerne, fordi RØFF først og fremst drives av medlemmene selv. Det er selvsagt voksne veiledere som hjelper til, men det er ungdommene som bestemmer hva RØFF skal være. RØFF ligger under hjelpekorpset, og mange RØFF-ere rekrutteres til hjelpekorpset når de blir gamle nok.


Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

(RØFF)